Редактиране на текст – Клавишни комбинации

Работа с думи

Свикнали сме с клавишите със стрелки, Backspace и Delete, работещи с по един символ наведнъж. Можем обаче да добавим клавиша Ctrl, за да имат ефект едновременно върху цели думи или абзаци.

Ctrl + стрелка наляво – Преместване на курсора в началото на предишната дума.

Ctrl + стрелка надясно – Преместване на курсора в началото на следващата дума

Ctrl + Backspace – Изтриване на предишната дума.

Ctrl + Delete – изтриване на следващата дума.

Ctrl + стрелка нагоре – Преместване на курсора в началото на абзаца.

Ctrl + стрелка надолу – Преместете курсора в края на абзаца

Преместване на курсора

Клавишът Ctrl може да се комбинира и с клавишите Home и End.

Home (Начало)  – Преместете курсора в началото на текущия ред.

End (Край)  – Преместете курсора до края на текущия ред.

Ctrl + Home – Преместете курсора в горната част на полето за въвеждане на текст.

Ctrl + End – Преместете курсора в долната част на полето за въвеждане на текст.

Page Up (Страница нагоре)  – Преместете курсора нагоре по кадър.

Page Down (Страница надолу)- Преместване на курсора надолу по рамка.

Избиране на текст

Shift + стрелки наляво или надясно – Изберете символи един по един.

Shift + клавиши със стрелки нагоре или надолу – Изберете редове един по един.

Shift + Ctrl + клавиши със стрелка наляво или надясно – Избиране на думи – продължавайте да натискате клавишите със стрелки, за да изберете допълнителни думи.

Shift + Ctrl + стрелки нагоре или надолу – изберете абзаци.

Shift + Home – Изберете текста между курсора и началото на текущия ред.

Shift + End – Изберете текста между курсора и края на текущия ред.

Shift + Ctrl + Home – Изберете текста между курсора и началото на полето за въвеждане на текст.

Shift + Ctrl + End – Изберете текста между курсора и края на полето за въвеждане на текст.

Shift + Page Down – Изберете рамка от текст под курсора.

Shift + Page Up – Изберете рамка от текст над курсора.

Ctrl + A – Изберете целия текст.

Редактиране

Наистина можете да ускорите редактирането на текст, като използвате клавишните комбинации Ctrl за копиране и поставяне на текст.

Ctrl + C , Ctrl + Insert – Копиране на избран текст.

Ctrl + X , Shift + Delete – Изрязване на избрания текст.

Ctrl + V , Shift + Insert – Поставяне на текст в курсора.

Ctrl + Z – Отмяна.

Ctrl + Y – Повторно.

Форматиране

Преки пътища за форматиране работят само ако приложението или уебсайтът, който използвате, поддържа форматиране на текст. Ако сте избрали текст, пряк път ще приложи форматирането към избрания от вас текст. Ако не сте избрали текст, пряк път ще превключи съответната опция за форматиране.

Ctrl + B – получер.

Ctrl + I – курсив.

Ctrl + U – подчертаване

Функции

Тези функционални клавиши са общи за повечето приложения за редактиране на текст. Ако ги използвате във вашия уеб браузър, ще отворите свързаните с браузъра диалогови прозорци.

Ctrl + F – Намери. Това отваря диалоговия прозорец за търсене в повечето приложения за търсене на текст.

F3 – Намерете следващия.

Shift + F3 – Намерете предишния.

Ctrl + O – отворено.

Ctrl + S – Запазване.

Ctrl + N – Нов документ.

Ctrl + P – Печат.

Тези клавиши работят в повечето приложения, но са особено полезни в текстовите редактори:

Alt – Активирайте лентата с менюта на приложението. Можете да използвате клавишите със стрелки, за да изберете опция от менюто и клавиша Enter, за да я активирате.

Alt + F – отворете менюто Файл.

Alt + E – отворете менюто Редактиране.

Alt + V – отворете менюто View.

Материалът е подготвен от Петя ИЛАРИОНОВА

Източник: https://www.howtogeek.com/

About The Author

Leave Comment