Изграждане на локални и компютърни мрежи

Като част от услугите, които предлага, „ИТ Академия“ АД на своите потенциални клиенти, е изграждане на локални компютърни мрежи, което включва:

Замервания и предварителни изчисления на оборудване и материали

Проектиране на компютърни мрежи с възможност да бъдат предложени повече от един вариант

Изготвяне на оферти с подробна спецификация на всеки предлаган вариант

Структурно окабеляване, монтиране на мрежови устройства

Конфигуриране и настройка на мрежови устройства (суичове, рутери и безжични точки за достъп)

Монтиране на допълнителни комуникационни устройства, за подобрение на качеството и обхвата

Гаранционна и следгаранционна поддръжка