Услуга Цена/без ДДС
1. Смяна на електромер 39.00
2. Подмяна часовник на електромер 39.00
3. Монтаж на контролен електромер 39.00
4. Монтаж с измервателна група за индиректно измерване на Н.Н. (ниско напрежение) 470.00
5. Оглед и консултиране на място за изпълнение на ремонтни дейности 65.00
6. Преработка или направа на нова муфа кабелна:
–        кабел Ср.Н. с ХМИ с 1 фазов проводник 155.00
–        муфа Н.Н. 155.00
7. Монтаж катоден отводител Ср.Н. 39.00
8. Подмяна изолатор Н.Н. 25.00
9. Подмяна подпорен (проходен) изолатор Ср.Н. 39.00
10. Подмяна предпазител Н.Н. 39.00
11. Подмяна ВВ преди Ср.Н. 60.00
12. Абонаментно обслужване на трафопост:
–        за 1 месец 60.00
–        за 1 година 684.00
13. Изпитване на кабел за Н.Н. с мегер 70.00
14. Отдаване под наем на силов трансформатор – на месец:
–        до 250 кVA 250.00
–        от 250 кVA до 630 кVA 430.00
–        над 630 кVA 635.00
15. Изнасяне на ел. измервателно табло на границата на имота 265.00

За ремонт и поддръжка на ел. съоръжения:
Георги Гаров тел.: +359 882 933 407