Управление на активи

Начало » Управление на активи
archive-1850170_1920

Чрез “DTS–AM” може да управлявате:
*Материални активи – дълготрайни, произведения на изкуството и много други;
*Нематериални активи – лицензии за софтуер; цифрови активи като WEB магазини и WEB съдържание, авторски права и патенти;
*Kомпоненти – част от актив, който има отделен сериен номер;
*Аксесоари – активи, които не се следят по сериен номер (компютърна мишка, клавиатура), но се следи на кой потребител са дадени;
*Kонсумативи – аналогично на аксесоарите, но се причисляват към материален актив – тонер касети, хартия, моторни масла и други;
*Потребители – служители, на които са предоставени за ползване активи, лицензи, аксесоари;

Повече информация ТУК.