Обучения

Начало » Обучения
snOptela
  • Частен професионален колеж „Омега“  и Център за професионално обучение към него  ( www.collegeomega.com ). Колежът предлага три от водещите в световен мащаб специалности: „Компютърни мрежи“, „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“. Специалността „Компютърни мрежи“ на Колеж „Омега“ е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността.

Специалността „Графичен дизайн“ съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най-търсените и най-добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Специалността „Интериорен дизайн“ на Колеж „Омега“ e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ могат да се развият способностите и реално да се стартира дизайнерска кариера още с влизането в Колеж „Омега“. Курсът на обучение е две години, през които се получават задълбочени познания по предмети като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др.

  • Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (www.iiht.bg) със закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия, с най-новите учебни ИТ-дисциплини, както и  предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните лаборатории: за софтуерни иновации,  за мобилни приложения,  за компютърни мрежи и Лазерно-информационна лаборатория!
  • Съвместна дистанционна магистърска програма „Киберсигурност и стратегически мениджмънт“, между Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Индийски институт по хардуерни технологии – България (www.vuzf.iiht.bg).
  • Активно участие по създаване на Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (www.mvuiel.itakademia.bg) – в  процес на акредитация.
  • Съвместни дейности по развитие и популяризиране на платформата за онлайн обучение Daskal.eu (www.daskal.eu).
  • Организиране и провеждане на занятия в безплатно „Лятно училище по информатика“ (www.school.iiht.bg).
  • Обучения по роботика
1
2
3
4
5