Модул „Лични документи“

Начало » Модул „Лични документи“

Модулът “Лични документи” служи за сканиране на лични карти, паспорти, шофьорски книжки и др. и извеждане на цялата налична информация от тях в машинно-обработваем вид. Чрез използването му, организацията получава:
*Бързина – край на досадното въвеждане;
*Чисти данни – пълнота и без грешки;
*Избягване на проблеми с регулаторни органи
поради сгрешени ЕГН и други данни;
*Fraud контрол на всички защитни елементи от личната карта;

Повече информация ТУК.