За нас

Начало » За нас

КРАТКА ИСТОРИЯ

„ИТ АКАДЕМИЯ” АД – гр. Пловдив, е създадена преди повече от 30 години. През годините фирмата ни е претърпяла няколко трансформации в наименованието и предмета на дейност, но винаги в посока предлагане на услуги и обучение в сферата на Информационните технологии.

Под предишното име „Иновационен фонд Д1” АД, дружеството е участвало в реализацията на компютърни мрежи и изработка на уеб сайтове на дъщерните дружества на холдинг „Съединение”. Също така е участвало и в реализацията и поддръжката на мрежа от компютри на инвестиционен посредник „Популярна каса-95” АД, както и на нейните 25 клона в страната.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

„ИТ АКАДЕМИЯ” АД е фокусирана в няколко основни направления:

 Създаване на уникален по рода си, мащабен за страната, Образователен комплекс по информатика и електронно лидерство, заедно с:

• Частен професионален колеж „Омега“ и Център за професионално обучение към него ( http://collegeomega.com ). Колежът предлага три от водещите в световен мащаб специалности: „Компютърни мрежи“, „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“. Специалността „Компютърни мрежи“ на Колеж „Омега“ е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността.
Специалността „Графичен дизайн“ съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най-търсените и най-добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).
Специалността „Интериорен дизайн“ на Колеж „Омега“ e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ могат да се развият способностите и реално да се стартира дизайнерска кариера още с влизането в Колеж „Омега“. Курсът на обучение е две години, през които се получават задълбочени познания по предмети като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др.

• Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (http://iiht.bg) със закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия, с най-новите учебни ИТ-дисциплини, както и предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните лаборатории: за софтуерни иновации, за мобилни приложения, за компютърни мрежи и Лазерно-информационна лаборатория!

• Съвместна дистанционна магистърска програма „Киберсигурност и стратегически мениджмънт“, между Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Индийски институт по хардуерни технологии – България (http://vuzf.iiht.bg).
• Активно участие по създаване на Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (http://mvuiel.itakademia.bg) – в процес на акредитация.
• Съвместни дейности по развитие и популяризиране на платформата за онлайн обучение Daskal.eu (https://daskal.eu).
• Организиране и провеждане на занятия в безплатно „Лятно училище по информатика“ (http://school.iiht.bg).

Повече информация за нас може да научите на посочените линкове.

 По отношение на основните дейности, свързани с Информационните технологии, „ИТ АКАДЕМИЯ” АД работи и се развива в следните направления:

• Създаване на Web базирани приложения, ППП (пакети приложни програми), компютърна техника и мрежи от компютри.
• Поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни.
• Фирмата разполага със собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение, отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг.
• Телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на ИТ (информационни технологии), като доставка на РС и изграждане на компютърни мрежи, сървърни решения, инсталация и поддръжка на софтуер, разработван от нас, в сферата на Web базираните приложения за РС.
• Лаборатория за създаване на мобилни приложения – за мобилни устройства – GSM, таблети и др.
• Разработване на решения по автоматизация и IoT (Интернет на нещата).
• Лаборатория по киберсигурност и защита на информацията.
• Internet маркетинг и обучение, както на фирмените специалисти за повишаване на квалификацията им, така и на външни клиенти.
• Дружеството с помощта и на външни специалисти е реализирало над 50 проекта за Web базирани приложения (Web страници) с различна степен на сложност и функционалност, а някои от тях са с многоезични версии.
• Разработка на професионалистите от „ИТ Академия“ АД са сайтовете на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Финанс БГ” – медия за финансови новини и анализи, „Бизнесмрежа за българите по света”, „Етик финанс” АД, „Автосервизи Оптела”, „Автосервиз Аутомол”, „Оптела” АД, сайтовете на „Орфей клуб уелнес“ АД – обхващащи и предлагащи услуги в областта на туризма – SPA, еко и др.
• В процес на реализация сме на мощна сървърна компютърна система, чрез която да предлагаме хостинг услуги на външни клиенти.
• ИТ „Академия“ АД предлага обучение в областта на ИКТ – компютърна грамотност и работа с офис пакети на Microsoft, операционни системи – Windows, Linux, Web програмиране, Интернет маркетинг и социални мрежи и т.н. За целта има изграден компютърен център със зали за обучение.
• „ИТ Академия“ АД предлага сътрудничество в областта на Киберсигурност и кибернитични методи на ситуационни анализи на интернет проучвания.
• „ИТ Академия“ АД организира 1-дневни, 2-дневни, 3-дневни семинари, предназначени за обучение на сужители по заявка на фирми, на тема: „Облачни услуги, заплахи и проблеми в корпоративната киберсигурност“, или по тема, зададена от работодателите. Провеждането на семинари и допълнителни специализирани обучения е продиктувано от все по-разширяващото се разбиране на понятието „професионални умения“. Професионализмът не се измерва вече само със специфичните профилирани знания, но и с редица личностни умения като тези, необходими за справяне с конфликтни ситуации, адекватно отреагиране на стрес, комуникативност, инициативност и др. Семинарите и обученията, в зависимост от нивото и темата, са подходящи за работници, техници, настройчици, инженери, проектанти, икономисти, информатици, служители, ръководен персонал.

Предлаганите семинари са на тема:

 Социални мрежи и електронна поща

 Операционни системи и промишлени операционни среди: Видове ОС, области на приложение; Състояние, тенденции и насоки на развитие на ОС; Потребителска поддръжка на приложния софтуер в корпоративна среда и ситуации възникващи в практиката; Промишлени операционни среди

 Заплахи и проблеми в корпоративната киберсигурност ; Информационна защита, вредоносен софтуер, практически подходи и решения при възникване на проблеми; Софтуер за защита, видове, готови решения и подходи при мобилни ОС, работни станции и сървърни системи; Киберсигурност, аспекти на сигурността, мрежова сигурност, сигурност в крайните точки, сигурност на данните

 Облачни структури: Облачни услуги и модели. Технологии и подходи при избор на модел и вид облачна структура ; Публични, частни и хибридни облачни услуги – аспекти на избора ; Облачни информационни системи; Облачен хостинг

 Системи за управление на ресурсите на предприятието – ERP: Бизнес-процеси; Управление на складове и логистика; Управление на производствени процеси ; Устройства за автоматично въвеждане на данни в системите ; Системи за управление на продажбите ;
Управление на финансовата отчетност и човешките ресурси ; Управление на взаимоотношенията с клиентите ; Модули за анализ и бизнес-проучвания ; Бизнес-комуникации

 Облачни решения за управление на ресурсите на организациите: Тенденции в развитието и текущо състояние на облачните ERP-системи; Функционалност и приложение на облачните решения за управление на предприятието

 Хакерски атаки

„ИТ Академия“ АД е готова да участва в национални и международни проекти, както и да си сътрудничи с партньорски организации.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и бисквитки. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close