За нас

Начало » За нас

КРАТКА ИСТОРИЯ

„ИТ АКАДЕМИЯ” АД – гр. Пловдив, е създадена преди повече от 30 години. През годините фирмата ни е претърпяла няколко трансформации в наименованието и предмета на дейност, но винаги в посока предлагане на услуги и обучение в сферата на Информационните технологии.

Под предишното име „Иновационен фонд Д1” АД, дружеството е участвало в реализацията на компютърни мрежи и изработка на уеб сайтове на дъщерните дружества на холдинг „Съединение”. Също така е участвало и в реализацията и поддръжката на мрежа от компютри на инвестиционен посредник „Популярна каса-95” АД, както и на нейните 25 клона в страната.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

„ИТ АКАДЕМИЯ” АД е фокусирана в няколко основни направления:

 Създаване на уникален по рода си, мащабен за страната, Образователен комплекс по информатика и електронно лидерство, заедно с:

• Частен професионален колеж „Омега“ и Център за професионално обучение към него ( http://collegeomega.com ). Колежът предлага три от водещите в световен мащаб специалности: „Компютърни мрежи“, „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“. Специалността „Компютърни мрежи“ на Колеж „Омега“ е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността.
Специалността „Графичен дизайн“ съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най-търсените и най-добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).
Специалността „Интериорен дизайн“ на Колеж „Омега“ e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ могат да се развият способностите и реално да се стартира дизайнерска кариера още с влизането в Колеж „Омега“. Курсът на обучение е две години, през които се получават задълбочени познания по предмети като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др.

• Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (http://iiht.bg) със закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия, с най-новите учебни ИТ-дисциплини, както и предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните лаборатории: за софтуерни иновации, за мобилни приложения, за компютърни мрежи и Лазерно-информационна лаборатория!

• Съвместна дистанционна магистърска програма „Киберсигурност и стратегически мениджмънт“, между Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Индийски институт по хардуерни технологии – България (http://vuzf.iiht.bg).
• Активно участие по създаване на Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (http://mvuiel.itakademia.bg) – в процес на акредитация.
• Съвместни дейности по развитие и популяризиране на платформата за онлайн обучение Daskal.eu (https://daskal.eu).
• Организиране и провеждане на занятия в безплатно „Лятно училище по информатика“ (http://school.iiht.bg).

Повече информация за нас може да научите на посочените линкове.

 По отношение на основните дейности, свързани с Информационните технологии, „ИТ АКАДЕМИЯ” АД работи и се развива в следните направления:

• Създаване на Web базирани приложения, ППП (пакети приложни програми), компютърна техника и мрежи от компютри.
• Поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни.
• Фирмата разполага със собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение, отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг.
• Телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на ИТ (информационни технологии), като доставка на РС и изграждане на компютърни мрежи, сървърни решения, инсталация и поддръжка на софтуер, разработван от нас, в сферата на Web базираните приложения за РС.
• Лаборатория за създаване на мобилни приложения – за мобилни устройства – GSM, таблети и др.
• Разработване на решения по автоматизация и IoT (Интернет на нещата).
• Лаборатория по киберсигурност и защита на информацията.
• Internet маркетинг и обучение, както на фирмените специалисти за повишаване на квалификацията им, така и на външни клиенти.
• Дружеството с помощта и на външни специалисти е реализирало над 50 проекта за Web базирани приложения (Web страници) с различна степен на сложност и функционалност, а някои от тях са с многоезични версии.
• Разработка на професионалистите от „ИТ Академия“ АД са сайтовете на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Финанс БГ” – медия за финансови новини и анализи, „Бизнесмрежа за българите по света”, „Етик финанс” АД, „Автосервизи Оптела”, „Автосервиз Аутомол”, „Оптела” АД, сайтовете на „Орфей клуб уелнес“ АД – обхващащи и предлагащи услуги в областта на туризма – SPA, еко и др.
• В процес на реализация сме на мощна сървърна компютърна система, чрез която да предлагаме хостинг услуги на външни клиенти.
• ИТ „Академия“ АД предлага обучение в областта на ИКТ – компютърна грамотност и работа с офис пакети на Microsoft, операционни системи – Windows, Linux, Web програмиране, Интернет маркетинг и социални мрежи и т.н. За целта има изграден компютърен център със зали за обучение.
• „ИТ Академия“ АД предлага сътрудничество в областта на Киберсигурност и кибернитични методи на ситуационни анализи на интернет проучвания.
• „ИТ Академия“ АД организира 1-дневни, 2-дневни, 3-дневни семинари, предназначени за обучение на сужители по заявка на фирми, на тема: „Облачни услуги, заплахи и проблеми в корпоративната киберсигурност“, или по тема, зададена от работодателите. Провеждането на семинари и допълнителни специализирани обучения е продиктувано от все по-разширяващото се разбиране на понятието „професионални умения“. Професионализмът не се измерва вече само със специфичните профилирани знания, но и с редица личностни умения като тези, необходими за справяне с конфликтни ситуации, адекватно отреагиране на стрес, комуникативност, инициативност и др. Семинарите и обученията, в зависимост от нивото и темата, са подходящи за работници, техници, настройчици, инженери, проектанти, икономисти, информатици, служители, ръководен персонал.

Предлаганите семинари са на тема:

 Социални мрежи и електронна поща

 Операционни системи и промишлени операционни среди: Видове ОС, области на приложение; Състояние, тенденции и насоки на развитие на ОС; Потребителска поддръжка на приложния софтуер в корпоративна среда и ситуации възникващи в практиката; Промишлени операционни среди

 Заплахи и проблеми в корпоративната киберсигурност ; Информационна защита, вредоносен софтуер, практически подходи и решения при възникване на проблеми; Софтуер за защита, видове, готови решения и подходи при мобилни ОС, работни станции и сървърни системи; Киберсигурност, аспекти на сигурността, мрежова сигурност, сигурност в крайните точки, сигурност на данните

 Облачни структури: Облачни услуги и модели. Технологии и подходи при избор на модел и вид облачна структура ; Публични, частни и хибридни облачни услуги – аспекти на избора ; Облачни информационни системи; Облачен хостинг

 Системи за управление на ресурсите на предприятието – ERP: Бизнес-процеси; Управление на складове и логистика; Управление на производствени процеси ; Устройства за автоматично въвеждане на данни в системите ; Системи за управление на продажбите ;
Управление на финансовата отчетност и човешките ресурси ; Управление на взаимоотношенията с клиентите ; Модули за анализ и бизнес-проучвания ; Бизнес-комуникации

 Облачни решения за управление на ресурсите на организациите: Тенденции в развитието и текущо състояние на облачните ERP-системи; Функционалност и приложение на облачните решения за управление на предприятието

 Хакерски атаки

„ИТ Академия“ АД е готова да участва в национални и международни проекти, както и да си сътрудничи с партньорски организации.