Графичен дизайн

Начало » Графичен дизайн
Графичен дизайн

Какво да очакваме от професията графичен дизайн

 

Много е вероятно да бъдете базирани в споделено студио, тъй като понякога работата се извършва в екип, а също така може да работите и самостоятелно. Ако сте на свободна практика, може да си наемете студио, някакво пространство или работите от дома си.

Дизайнерската работа често включва да стоите и работите с компютър продължително време.

Удовлетворението от работата с графичен дизайн идва от създаването на истинско изкуство и изграждането на солидна репутация. Вие също така ще бъдете в състояние да използвате своите творчески умения за решаването на различни проблеми.

Работни места са на разположения в редица от големите градове и селища. Има дори изключително голямо търсене на българските графични дизайнери в чужбина с възможности в Европа, Япония, Австралия и САЩ.

Въпреки, че работата е предимно базирана в студио, може от вас да се изисква да пътувате в рамките на работния ден, за да се срещнете клиенти. Работата от вкъщи като цяло е рядкост.

Дизайнерски дисциплини

Подходящи теми за графичен дизайн са тези, които включват визуални изкуства. По-специално, една степен от следните дисциплини може да увеличи шансовете ви:

3D дизайн
комуникационен дизайн
филми / телевизия
изящно изкуство
графичен дизайн
илюстрация
фотография
визуално изкуство

Всеки дизайнерски-базиран курс разбира се ще ви даде добра основа и познания в областта, история на изкуството и печатни техники.

В някои случаи не се изисква степен, като обявата за работа може да се основава на портфолио, а не на образователни квалификации. Въпреки това напредъкът без формално обучение е изключително трудно, и по-голямата част от графичните дизайнери имат по-висока квалификация.

Умения, които ще придобиете:

Отделно от технически и умения за рисуване, ще можете да покажете и:

страст и ентусиазъм за дизайн с творчески усет
гъвкав подход при работа в екип
отлични умения за комуникация, необходими за преговари с клиенти
добри умения за презентиране и доверие, за да се обяснят и продават идеите на клиенти и колеги
умения за управление на времето ви и способности да се справите с няколко проекта в даден момент
точност и внимание към детайла при финализирането на дизайни
да сте отворени за обратна връзка и готови да направите промени в дизайна
ефективни умения за изграждане на контакти.

Перспективи за кариера

Успешните графични дизайнери могат да бъдат в състояние да работят в големи дизайнерски партньорства. Възможно е дори да получите подкрепа от дизайнери на ръководни позиции, като студио мениджър или творчески директор.

Като цяло, развитието на кариерата зависи от работата с различни проекти, с цел да разширите своя опит и развиете портфолиото си. Ще трябва да мислите стратегически за кариерни ходове и да разгледате възможностите за развитие в рамките на всяка роля.

Възможно е да станете самостоятелни в рамките на пет до десет години от първата си работа, ако сте изградили добра репутация. Придобиване на експертен статус може да помогне в развитието на кариерата, тъй като показва, че работите в определено професионално ниво.

Запиши се или изпрати запитване оттук